Akciók

10 % kedvezmény LEPO dekor kozmetikumokra

Természetesen szép, tisz­ta natúr koz­me­ti­kum Olaszországból. Ha nem mind­egy mit kensz magad­ra, válassz bio­ter­mé­ket akkor is ha smink­ről van szó! Most 10 % ked­vez­ménnyel fris­sít­he­ted smink­pa­let­tá­dat legyen szó ala­po­zó­ról, szem­ce­ru­zá­ról, szem­héj­szí­ne­ző­ről, szempillaspirálról,rúzsokról. Gyere és válassz min­den igényt kielé­gí­tő teszt­erek segít­sé­gé­vel!

Érvényes:
2017.  már­ci­us 31-ig vagy a kész­let ere­jé­ig.


HELAN parfümök

Március 11-ig vagy a kész­let ere­jé­ig 10 % ked­vez­ménnyel — törzs­vá­sár­lók­nak 15 % ked­vez­ménnyel min­den Helan illat­ra, hogy ne csak a ter­mé­szet, de mi is ter­mé­sze­te­sen illa­toz­zunk tar­tó­sí­tó­szer és egyéb mes­ter­sé­ges ada­lé­kok nél­kül.


Nature7 Kókuszvirág cukor

A fehér cukor egész­sé­ges alter­na­tí­vá­ja az egész csa­lád szá­má­ra. Lassan fel­szí­vó­dó szén­hid­rát­jai spor­to­lók­nak, dié­tá­zók­nak és az egész­sé­ges élet­mód ked­ve­lő­i­nek.

Kiszerelés: 1000 g
Akciós ár: 1790 Ft
Egységnyi ár: 1790 Ft/kg

Érvényes:
2017.  már­ci­us 31-ig vagy a kész­let ere­jé­ig.


Nature7 Kókuszolaj

Keményítetlen, szűrt zsi­ra­dék mely­ben több­ször süt­het magas hőfo­kon anél­kül, hogy meg­ég­ne az olaj és szag­ta­lan. Egészséges, érba­rát zsi­ra­dék dié­tá­zók­nak és az egész­sé­ges élet­mód ked­ve­lő­i­nek.

Kiszerelés: 1000 g
Akciós ár: 1125 Ft
Egységnyi ár: 1125 Ft/kg

Érvényes:
2017.  már­ci­us 31-ig vagy a kész­let ere­jé­ig.


Ezüstkolloid

Kiszerelés: 250 ml
Akciós ár: 1195    Ft
Egységnyi ár: 4780    Ft/liter

Érvényes:
2017.  már­ci­us 31-ig vagy a kész­let ere­jé­ig.


Xilovit pro­tect fog­krém

Kiszerelés: 100 ml
Akciós ár: 725 Ft
Egységnyi ár: 7250 Ft/ml

Érvényes:
2017.  már­ci­us 31-ig vagy a kész­let ere­jé­ig.


Naturpiac Perui kovaföld

Kiszerelés: 200 g
Akciós ár: 1145 Ft
Egységnyi ár: 5725 Ft/kg

Érvényes:
2017.  már­ci­us 31-ig vagy a kész­let ere­jé­ig.


Az akci­ók­kal kap­cso­la­tos továb­bi rész­le­te­kért láto­gas­son el üzle­tünk­be.

Itt ér el min­ket.


Kérdezzen