Tavasz(pont)i nagytakarítás

Itt az idő, már nem fog­hat­juk a fagy­ra, hogy nem mosunk abla­kot, az erkélyt is lehet taka­rí­ta­ni, de a spájz, hűtő, és a für­dő­szo­ba is ala­pos fris­sí­tés­re szorul.

Legyünk tuda­to­sak, ne árt­sunk a kör­nye­zet­nek, hasz­nál­junk olyan sze­re­ket, ami­vel nem mér­gez­zük meg a boly­gót. De nem kell ilyen messzi­re men­nünk, nem glo­bá­li­san kell gon­dol­kod­ni , hanem elég, ha a csa­lád­ra kon­cent­rá­lunk. Mindannyian érez­tük már a tisz­tí­tó­sze­rek átha­tó, maró sza­gát, mikor épp taka­rí­tás után lép­tünk be egy helyi­ség­be. Igen, az illó anya­gok is lehet­nek mér­ge­zők, nem kell fel­tét­le­nül bele­kor­tyol­nunk a folyadékba.

Használjunk mosó­szó­dát, szó­da­bi­kar­bó­nát, a tűz­hely és a hűtő tisz­tí­tá­sá­hoz, de a szó­da­bi­kar­bó­na és ecet kom­bó­ja reme­kül bugyog­tat­ja át a lefo­lyó­kat is. A cit­rom­sav pedig a leg­ma­ka­csabb víz­kö­vet is oldja, nyom nél­kül tün­te­ti el.

Tisztítószerek közül kap­ha­tó nálunk bio vál­to­zat is, bőr­ba­rát és olyan, ami­nek az illó anya­ga sem mér­ge­ző, legyen szó akár álta­lá­nos taka­rí­tó­szer­ről, für­dő­szo­ba tisz­tí­tó­ról, narancs­ola­jos tisz­tí­tó­ról, ami rög­tön fer­tőt­le­nít is, akár a leven­du­la, vagy tea­fa­olaj. Külön elő­nye, hogy vörös­bor fol­tot, vagy akár rágót is kivesz az anyagokból.

És a pont az „i”-re: Mindezeket töröl­jük az újra­hasz­no­sí­tott papír­ból készült papír­tör­lő­vel, így aztán két­sze­re­sen nyu­godt lel­ki­is­me­ret­tel dől­he­tünk hátra a tisz­ta kana­pén. Már ha végeztünk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük