Plusz szolgáltatások, amikkel támogatjuk vásárlóinkat

Ingyenes szak­ta­nács­adás
Házhozszállítás
Időszakosan Tavaszpont Bevásárlónap extra kedvezményekkel
Termékfoglalás lehetősége
Díszcsomagolás


Célok, tervek, előrelépés

Jelenleg egy üzlet­tel ren­del­ke­zünk Székesfehérvár tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sá­ban. A jövő­be­ni célok között sze­re­pel továb­bi Tavaszpont üzle­tek nyi­tá­sa Magyarországon. Célunk minél több megye­szék­hely bel­vá­ro­sá­ban való meg­je­le­nés. Meggyőződésünk, hogy üzle­tünk és hír­ne­vünk igé­nyes vásár­lói réte­get vonz, ami garan­tál­tan hoz­zá­já­rul a Tavaszpont szín­vo­na­lá­nak eme­lé­sé­hez és presz­tí­zsé­nek növeléséhez.