Rólunk mondták

Imádok a bel­vá­ros­ban lévő Tavaszpont üzlet­be járni. A par­fü­mök, teák, füs­tö­lők illat­ka­val­kád­ja min­dig elva­rá­zsol, ami­kor belé­pek. Melegség és báj. Az eladók pedig való­ban fel­ké­szül­ten, szak­ér­tő­en és min­dig ked­ve­sen segí­te­nek. Nem rábe­szél­nek vala­mi­re, hanem a leg­meg­fe­le­lőbb ter­mé­ket kere­sik meg szá­mom­ra. Díjazom ezt a hozzáállást.”