Szolgáltatások

Nem esünk útba?
Nem sze­ret­ne cipekedni?
Kérjen ház­hoz szállítást.

Rendelését e‑mail-en és tele­fo­non is lead­hat­ja, ame­lyet mun­ka­tár­sa­ink össze­ké­szí­te­nek Önnek és egy mun­ka­na­pon belül az Ön által meg­adott címre leszállítunk.

Kiszállítás díja: 11 999 Ft össze­gig szé­kes­fe­hér­vá­ri címre 1200 Ft, Székesfehérváron kívül Magyarország bár­mely tele­pü­lé­sé­re 1900 Ft. 

12 000 Ft összeg felett szé­kes­fe­hér­vá­ri címre a kiszál­lí­tás díj­ta­lan, 20 000 Ft összeg felett Székesfehérváron kívül Magyarország bár­mely tele­pü­lé­sé­re a kiszál­lí­tás díjtalan.

Házhoz szál­lí­tás ese­tén a szám­la kiegyen­lí­té­sé­re elő­re­uta­lás­sal, vagy után­vét­tel kész­pénz­ben van lehetőség.


Kérdezzen